POLITYKA PRIVATNOSTI

1) OPĆE ODREDBE

Voditelj obrade osobnih podataka prikupljenih putem web stranice leadsastra.com je ASTRA LEADS, SL sa sjedištem u Madridu, C/ Hermosilla, 48 1D, 28001, OIB: ESB16750440, (u daljnjem tekstu: Društvo), e-mail adresa (e-mail): dpo@leadsastra.com, u daljnjem tekstu “Voditelj obrade”.
Osobni podaci koje je administrator prikupio putem web stranice obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.s obzirom na obradu osobnih podataka i na slobodno kretanje takvih podataka, te ukidanje Direktive 95/46 / EC (Opća uredba o zaštiti podataka), u daljnjem tekstu GDPR i Zakona o zaštiti osobnih podataka od 10. svibnja 2018.

2) SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA.

Administrator obrađuje osobne podatke putem web stranice leadsastra.com u slučaju:
korištenjem kontakt obrasca od strane korisnika. Osobni podaci obrađuju se na temelju čl. 6 st.. 1 t.. f) GDPR kao legitimni interes Voditelja obrade.
Registracije korisnika na Newsletter radi slanja komercijalnih informacija elektroničkim putem. Osobni podaci se obrađuju nakon davanja posebne suglasnosti, sukladno čl. 6 st. 1. t.. a) GDPR.

3) VRSTA OBRAĐENIH OSOBNIH PODATAKA.

Voditelj obrade obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka korisnika:
ime i prezime,
Email adresa,
Broj telefona,

RAZDOBLJE ARHIVIRANJA OSOBNIH PODATAKA.

Osobne podatke korisnika pohranjuje Administrator:
ako je temelj za obradu podataka izvršenje ugovora, onoliko koliko je potrebno za izvršenje ugovora, a nakon tog vremena za razdoblje koje odgovara roku zastare potraživanja.
ako je osnova za obradu podataka privola, sve dok se privolu ne opozove, a nakon opoziva privole na vrijeme koje odgovara razdoblju zastare potraživanja koje može podnijeti
Administrator, a koji se protiv njega mogu podnijeti.
Prilikom korištenja web stranice mogu se preuzeti dodatne informacije, a posebno: IP adresa dodijeljena računalu korisnika ili vanjska IP adresa internetskog davatelja, naziv domene, vrsta preglednika, vrijeme pristupa, vrsta operativnog sustava.
Od korisnika mogu se prikupljati i podaci o navigaciji, uključujući informacije o poveznicama i poveznicama na koje odluče kliknuti ili drugim aktivnostima poduzetim na web stranici.

Pravna osnova za ovu vrstu aktivnosti je legitimni interes Voditelja obrade (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a, koji se sastoji u olakšavanju korištenja usluga koje se pružaju elektronički i poboljšanju funkcionalnosti tih usluga.
Davanje osobnih podataka od strane korisnika je dobrovoljno.
Osobni podaci također će se obrađivati ​​na automatiziran način u obliku profiliranja, pod uvjetom da je korisnik suglasan s tim sukladno čl. 6 st.sek. 1 lit.
a) GDPR. Posljedica profiliranja bit će dodjeljivanje profila određenoj osobi kako bi se o njoj odlučivale ili analizirale ili predviđale njezine sklonosti, ponašanja i stavovi.
Administrator posebno vodi računa o zaštiti interesa ispitanika, a posebno osigurava da podaci koje je prikupio budu:
obrađeni u skladu sa zakonom,
prikupljenoi u određene, zakonite svrhe i da nisu podvrgnuti daljnjoj obradi koja nije u skladu s tim svrhama,
činjenično ispravne i primjerene u odnosu na svrhe za koje se obrađuju i pohranjuju u obliku koji omogućuje identifikaciju osoba na koje se odnose, ne duže nego što je potrebno za postizanje svrhe obrade.

4) DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci korisnika prenose se davateljima usluga koje koristi Voditelj obrade prilikom pokretanja web stranice. Pružatelji usluga kojima se prenose osobni podaci, ovisno o ugovornim aranžmanima i okolnostima, ili podliježu uputama Voditelja o svrsi i načinu obrade podataka izvršiteljii) ili samostalno definiraju svrhe i načine njihove obrade (voditelji).
Osobni podaci korisnika pohranjuju se samo unutar Europskog gospodarskog prostora (EEA).

5) PRAVO NA KONTROLU, PRISTUP I ISPRAVAK VLASTITIH PODATAKA

Subjekt obrade podataka ima pravo pristupa svojim osobnim podacima i pravo na ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prijenos podataka, pravo na prigovor, pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade na temelju privole prije njezinog povlačenja.

Pravna osnova zahtjeva korisnika:

Pristup podacima – čl. 15 GDPR.
Ispravljanje podataka – čl. 16 GDPR.
Brisanje podataka (tzv. pravo na zaborav) – čl. 17 GDPR.
Ograničenje obrade – čl. 18 GDPR.
Prijenos podataka – čl. 20 GDPR.
Prigovor – čl. 21 GDPR
Povlačenje privole – čl. 7 sek. 3 GDPR.

Za ostvarivanje prava iz točke 2. možete poslati odgovarajući e-mail na sljedeću adresu: dpo@leadsastra.com.
U slučaju da korisnik ima pravo koje proizlazi iz navedenih prava, Voditelj ispunjava zahtjev ili mu odbija udovoljiti odmah, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka istog. Međutim, ako – zbog složenosti zahtjeva ili broja zahtjeva – onda kada smatrate da je prikupljanjem i obradom osobnih podataka došlo do povrede Vaših prava, možete podnijeti prigovor nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska ulica 136, 10000 Zagreb


6) “KOLAČIĆI”

Administratorska web stranica koristi “kolačiće”.

Instalacija “kolačića” neophodna je za pravilno pružanje usluga na web stranici. Datoteke “kolačića” sadrže informacije potrebne za pravilno funkcioniranje web stranice, a također pružaju mogućnost sastavljanja opće statistike posjećenosti web stranice.


Web stranica koristi sljedeće vrste “kolačića”: sesijski i stalni
Kolačići “sesije” su privremene datoteke koje se pohranjuju na krajnjem uređaju korisnika do odjave (napuštanja stranice).
“Trajni” kolačići pohranjuju se na krajnjem uređaju korisnika na vrijeme navedeno u parametrima “kolačića” ili dok ih korisnik ne izbriše.
Voditelj obrade koristi vlastite kolačiće kako bi bolje razumio kako korisnik stupa u interakciju sa sadržajem web stranice. Datoteke prikupljaju informacije o tome kako korisnik koristi web stranicu, vrsti stranice s koje je korisnik preusmjeren te broju posjeta i trajanju korisnikovog posjeta web stranici. Ove informacije ne bilježe specifične osobne podatke korisnika, već se koriste za sastavljanje statistike o korištenju web stranice.
Korisnik ima pravo odlučiti o pristupu “kolačića” svom računalu odabirom ih u prozoru svog preglednika. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima rukovanja kolačićima dostupne su u postavkama softvera (web preglednika).
Kolačići stvoreni na ovoj web stranici pohranjuju se lokalno u memoriji vašeg računala. Kopija datoteke se automatski šalje na server. Kolačići mogu sadržavati osobne podatke koji mogu neizravno identificirati korisnika web stranice, kao što je IP adresa korisnika. Ne dobiva nikakve tzv. “Osjetljive podatke”, npr. podatke o zdravlju, podatke o vjeri, seksualnoj orijentaciji ili članstvu u sindikatu. Registrirani kolačići služe za korištenje svih funkcionalnosti web stranice, poboljšanje kvalitete i brzine rada te prilagođavanje sadržaja web stranice vašim potrebama.

7) ZAVRŠNE ODREDBE

Voditelj obrade koristi tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao zaštitu obrađenih osobnih podataka primjerenih prijetnjama i kategorijama zaštićenih podataka, a posebno štiti podatke od neovlaštenog otkrivanja, uklanjanja od strane neovlaštene osobe, obrade protivno važećim propisima i promjene, gubitka, oštećenja ili uništenja.
Voditelj obrade osigurava odgovarajuće tehničke mjere kako bi spriječio prikupljanje i izmjenu osobnih podataka poslanih elektroničkim putem od strane neovlaštenih osoba.
U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovom Politikom privatnosti, shodno se primjenjuju odredbe GDPR-a i druge relevantne odredbe hrvatskih zakona.